ชิลเลอร์


ชิลเลอร์ เครื่อง Chiller คือ ระบบทำความเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หรือเรียกว่า mini chiller ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่องชิลเลอร์ โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า evaporator เพื่อนำไปใช้กับโหลดที่ต้องการ เช่น เครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ ( ส่วนมากใช้ตามอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และ โรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ) หอ้งต่างๆ ของอาคาร การระบายความร้อนของเครื่องจักร การนำไปใช้ระบายความร้อนของโหลดต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนด้วยน้ำเย็น จากระบบ chiller

Chiller: เครื่องทำความเย็นระบบทำความเย็น (Chiller) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิด ทำให้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก Chiller ทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้มาก

Chiller สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ระบบ Chiller มีลักษณะการทำงานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือสามารถเลือกใช้งาน ได้แบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ
       

หลักการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้งานกันมากที่สุดเป็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์(condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กเพนชั่นวาล์ว (Expansion valve) ใช้สารทำความเย็น เช่น R22 หรือ R134a บรรจุอยู่ในระบบ

เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ถือว่าเป็นหัวใจของระบบปรับอากาศประเภทนี้ ในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็นนี้ เครื่องทำน้ำเย็นจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่เข้าและออกจากเครื่องระเหย (Evaporator) ให้ได้ 12 C และ7 C โดยมีอัตราการไหลของน้ำเย็นตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิตอยู่ที่ 2.4 แกลลอนต่อนาทีต่อตันความเย็น ภายในประกอบไปด้วยระบบทำน้ำเย็นโดยมีวัฏจักรการทำความเย็น  สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานมีให้เลือกหลายประเภทซึ่งมีข้อดีและข้อเสียของ แต่ละประเภทแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

หากแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น (Condenser) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

Air Cooled Water Chiller ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)

โดยปกติขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง หรือระบบน้ำสำหรับระบายความร้อน ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศจะอยู่ระหว่าง 1.4 -1.6 กิโลวัตต์ต่อตัน

Water Cooled Water Chillerระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller)

ใช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยจะอยู่ระหว่าง 0.62-0.75 กิโลวัตต์ต่อตัน อย่างไรก็ตามเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน และตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นต่ำลง

ทำความเย็นของเครื่อง Chiller เมื่อป้อนไฟให้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอมเพรสเซอร์จะดูดไอของสารทำความเย็นจาก อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) แล้วอัดส่งไปที่คอนเดนเซอร์ (Condenser) ที่อีวาพอเรเตอร์ สารทำความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่ำ สารทำความเย็นดูดความร้อนจากน้ำเย็นที่ไหลผ่านอีวาพอเรเตอร์และระเหยกลายเป็นไอ ในขณะเดียวกันที่คอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความร้อนจากสายทำความเย็นจะถ่ายเทให้กับสารทำความเย็นจะถ่ายเทให้กับน้ำหล่อเย็น ทำให้สารทำความเย็นกลั่นตัวเป็นของเหลวที่ความดันสูง เมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านเอ็กแพนชั่นวาล์วความดันก็จะลดลงเท่ากับความดันต่ำที่ อีวาพอเรเตอร์ สารทำความเย็นจะไหลครบ วัฏจักรสารทำความเย็น     

บจ.แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ออกแบบ และติดตั้ง เครื่องชิลเลอร์ และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เพื่อการใช้งานในงานคูลลิ่งในอุตสาหกรรมเช่น การหล่อเย็นเครื่องจักร, แพคเกจชิลเลอร์, ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่เครื่องชิลเลอร์ของ ACTประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเช่น คอมเพรซเซอร์ยี่ห้อ Copeland เป็นต้น. 

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และบริการหลังการขายที่ดีสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ทำให้เราสามารถผลิตเครื่องชิลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกท่าน ทีมงานวิศวกรเซอร์วิสของเรา เป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงผ่านการเทรนนิ่งจากบริษัทฯมาอย่างดี เราจึงสามารถให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยความรู้ความสามารถระดับสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปและรวดเร็วภายใน24ช.ม.หลังจากได้รับการแจ้งปัญหานอกจากนี้เรายังรับผลิตชิลเลอร์ และ ซ่อมชิลเลอร์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าทุกท่าน 

Advance Cool Technology Co., Ltd. We are specialized in Manufacturing Water Chiller Unit and Package Chiller range from Small Chiller to Large Chiller Plant using both Scroll compressor & Screw compressor as well as install Complete Cooling System including Machine Cooling System, Large Air Conditioning SystemOur Air Cooled Chiller and Water Cooled Chiller are equiped with all high quality and well known components such as Copeland Compressor. 

With our experiences of more than 30 years we are capable of serving our customers’ needs by providing High Quality Chillers as well as Outstanding Services.


 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

      คุณ มนต์ชัย  089-784-5656

       

             

 

   เราสามารถให้การบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

   - งานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key       - งานรับเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

   - งานออกแบบและติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ                       - งานออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง

   - รับติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน CHILLED WATER PIPE                       - รับติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น DUCT WORK

   - รับติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ EXHAUST DUCT WORK             - ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ELECTRICAL WORK

     เราเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ด้วยนโยบายการให้บริการของเราคือ รับประกัน Down time ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

     หลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้า ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน และด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ผู้

     มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในด้านระบบชิลเลอร์ที่สามารถทำงานติดตั้งและงานระบบอย่างมืออาชีพ

     * ทีมงานช่างเทคนิคของเราได้รับการอบรมฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญสูงในระบบชิลเลอร์ ซึ่งสามารถให้บริการงานเซอร์วิสซ่อมแซมได้อย่างมีคุณภาพ *

 

ผู้ผลิตเครื่องชิลเลอร์ ซึ่งทำความเย็นได้ -15 ถึง 30 องศา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด ที่ต้องการหล่อเย็นด้วยน้ำเย็น เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์และการหล่อเย็นเครื่องจักรต่างๆ


  

 
 
 
 

 

Visitors: 81,349